Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozitivní aspekty státní maturitní zkoušky z hlediska didaktiky AJ
Název práce v češtině: Pozitivní aspekty státní maturitní zkoušky z hlediska didaktiky AJ
Název v anglickém jazyce: Positive aspects of the state graduation exams in terms of English language teaching
Klíčová slova: metodika výuky angličtiny|kompetence psaní|státní maturitní zkouška|hodnotící kritéria
Klíčová slova anglicky: ELT methodology|writing ability|state school-leaving exam|assessment criteria
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2011
Datum zadání: 10.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.09.2018 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK