Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smlouva o nájmu podniku
Název práce v češtině: Smlouva o nájmu podniku
Název v anglickém jazyce: A contract to lease an enterprise
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2004
Datum zadání: 15.12.2004
Datum a čas obhajoby: 29.09.2010 15:00
Místo konání obhajoby: PF, č. 412/ 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2010
Oponenti: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
  prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK