Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Political Movements of Dalits in South India
Název práce v češtině: Politická hnutí Dalitů v jižní Indii
Název v anglickém jazyce: Political Movements of Dalits in South India
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2011
Datum zadání: 10.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Filipský, CSc.
  Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
 
 
Konzultanti: PhDr. Zdenek Zbořil
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK