Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ustavení a rozvrácení exotického mýtu
Název práce v češtině: Ustavení a rozvrácení exotického mýtu
Název v anglickém jazyce: The Constitution and the Subversion of the Exotic Myth
Klíčová slova: Ustavení, rozvrácení, exotický mýtus, ráj, exotismus, 18. století - 20. století, únik, dobrý divoch, Tahiti, Francouzská Polynésie,ideál, ostrov
Klíčová slova anglicky: The constitution, the subversion, the exotic myth, paradise, exoticism, 18th century - 20th century, evasion, the noble savage, Tahiti, French Polynesia,ideal, island
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2011
Datum zadání: 10.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
  prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
 
 
Konzultanti: PhDr. Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK