Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mongolští nomádi: zákazy a přírodní kulty. Tabuizované jevy a jejich jazyková vyjádření
Název práce v češtině: Mongolští nomádi: zákazy a přírodní kulty. Tabuizované jevy a jejich jazyková vyjádření
Název v anglickém jazyce: Mongolian Nomads: Prohibitions and Natural Cults. Tabu phenomena and Their Language Expressions
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2011
Datum zadání: 10.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
  PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK