Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam replikačně defektních prasečích endogenních retrovirů při xenotransplantaci
Název práce v češtině: Význam replikačně defektních prasečích endogenních retrovirů při xenotransplantaci
Název v anglickém jazyce: The significance of porcine replication defect endogenous retroviruses in xenotransplantation
Klíčová slova: prasečí endogenní retrovirus, umlčení proviru, rekombinace retroviru, miniaturní prase, xenotransplantace, hostitelské restrikční faktory
Klíčová slova anglicky: porcine endogenous retrovirus, provirus silencing, retrovirus recombination, miniature pig, xenotransplantation, antiviral restriction factors
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.01.2011
Datum zadání: 25.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2014
Oponenti: RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK