Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozhodování soudu o výchově nezletilého dítěte
Název práce v češtině: Rozhodování soudu o výchově nezletilého dítěte
Název v anglickém jazyce: Court decisions on custody of minor children
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2011
Datum zadání: 10.01.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.01.2013
Datum a čas obhajoby: 24.01.2013 11:00
Místo konání obhajoby: v m.č.229
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2013
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK