Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Na černé listině: Hollywoodští rudí a hony na čarodejnice v americkém filmovém průmyslu (1947-1960)
Název práce v češtině: Na černé listině: Hollywoodští rudí a hony na čarodejnice v americkém filmovém průmyslu (1947-1960)
Název v anglickém jazyce: On the Black List: Hollywood Reds and Witch Hunting in the American Motion Picture Industry (1947-1960)
Klíčová slova: Hollywoodský blacklist, antikomunismus, hon na čarodějnice Komise pro neamerickou činnost, „hollywoodská desítka“, studená válka, filmový průmysl, ostrakizace
Klíčová slova anglicky: Hollywood blacklist, Anti-communism, Witch-hunting, House Committee on Un-American Activities, Hollywood Ten, Cold War, Motion picture industry, ostracization
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.01.2011
Datum zadání: 09.01.2011
Datum a čas obhajoby: 26.02.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.10.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.02.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
  prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Hollywoodský blacklist se zařadil mezi jeden z kontroverzních fenoménů amerických dějin počátků studené války. Základní charakteristika „černé listiny“ byla již v odborné literatuře zpracována, pozornost se ovšem prozatím soustředila především na její ustavení, popis role Komise pro neamerickou činnost (HUAC) či tzv. „hollywoodskou desítku“. Během doktorského studia se zaměřím na analýzu života „rudých“ umělců v letech 1947-1960 na území Spojených států i v rámci exilových komunit v Mexiku, Velké Británii a ve Francii. Dále se bude práce věnovat analýze shodných problémů všech postižených – způsobu obživy, tlaku federálních institucí, reflexi světového komunistické hnutí, konci blacklistu a následného návratu postižených do filmového průmyslu. Výsledkem by měl být co možná nejkomplexnější pohled na danou problematiku. Takto vymezený projekt představuje novum pro českou i pro světovou historiografii.
Seznam odborné literatury
I) Prameny
- Committee on Un-American Activities, Communist infiltration of Hollywood motion-picture industry ( part I-X.), 82nd Cong., 1st sess., Washington 1951
- Committee on Un-American Activities, Hearings regarding the communist infiltration of the motion picture industry, 80th Cong., 1st sess., Washington 1947
- Federal Bureau of Investigation confidential files. Communist activity in the entertainment industry
- Trumbo, Dalton: Additional dialogue; letters of Dalton Trumbo, 1942-1962, New York 1972
- The Wisconsin Center for Film and Theater Research
II) Interview
- Gardner, Joel: The Citizen Writer in Retrospect, Albert Maltz, Volume I.-II., Los Angeles 1983
- Gardner, Joel R.: Michael Wilson, I Am the Sum of My Actions, Los Angeles 1982
- McGillian, Patrick – Buhle, Paul: Tender Comrades, a Backstory oh the Hollywood Blacklist, New York 1997
- Slide, Antony: Actors on Red Alert: Career Interviews with Five Actors and Actresses Affected by the Blacklist: Career Interviews with Five Actors and Actresses Affected by the Blacklist, Lanham 1999
III) Memoáry
- Barzman, Norma: The Red and the Blacklist: The Intimate Memoir of a Hollywood Expatriate, New York 2003
- Bernstein, Walter: Inside Out: a Memoir of the Blacklist, New York 1996
- Bessie, Alvah: Inquisition in Eden, New York 1965
- Bright, John: Worms in the Winecup: A Memoir, Lanham 2002
- Cole, Lester: Rudý z Hollywoodu, Praha 1986
- Dmytryk, Edward: Odd Man Out; a Memoir of the Hollywood Ten, Carbondale 1996
- Eliscu, Edward - Eliscu, David: With or Without a Song: A Memoir, Lanham 2001
- Gordon, Bernard: Hollywood Exile, or How I Learned to Love the Blacklist, Austin 1999
- Hellman, Lillian: An Unfinished Woman : a Memoir, Boston 1969
- Lardner, Kate: Shut Up He Explained: The Memoir of a Blacklisted Kid, New York 2004
- Lardner, Ring: I'd Hate Myself in the Morning: a Memoir, New York 2000
- Rapf, Maurice: Back Lot, Lanham, 1999
- Rouverol, Jean: Refugees From Hollywood: a Journal of the Blacklist Years, New Mexico 2000
IV) Odborná literatura
- Anhalt, Diana: A Gathering of Fugitives: American Political Expatriates in Mexico 1948-1965, Santa Maria 2001
- Baker, Ellen R.: On Strike and on Film: Mexican American Families and Blacklisted Filmmakers in Cold War America, Chapel Hill 2007
- Barranger, Milly S: Unfriendly Witnesses: Gender, Theater, and Film in the McCarthy Era, Carbondale 2008
- Billingsley, Kenneth Lloyd: Hollywood Party, How Communism Seduced the American Film Industry in the 1930´s and 1940´s, Rocklin 1998
- Buhle, Paul - Wagner, David: A Very Dangerous Citizen: Abraham Lincoln Polonsky and the Hollywood Left, Berkley – Los Angeles - London 2002
- Buhle, Paul - Wagner, David: Radical Hollywood, the Untold Story behind America´s Favorite Movies, New York 2002
- Buhle, Paul – Wagner, Dave: Hide in Plain Sight: the Hollywood Blacklistees in Film and Television, New York 2005
- Ceplair, Larry – Englund, Steven: The Inquisition in Hollywood: Politics in the Film Community, 1930-1960, Berkley – Los Angeles – New York 1993
- Cohen, Karl F: Forbidden Animation: Censored Cartoons and Blacklisted Animators in America, Jefferson 2004
- Dick, Bernard F: Radical Innocence: a Critical Study of the Hollywood Ten, Lexington 1989
- Falk, Andrew J.: Upstaging the Cold War: American Dissent and Cultural Diplomacy, 1940-1960, Amherst 2010
- Freedland, Michael: Hollywood on Trial: McCarthyism's War Against the Movies, London 2008
- Hanson, Peter: Dalton Trumbo, Hollywood Rebel: A Critical Survey and Filmography, Jefferson 2007
- Horne, Gerald: The Final Victim of the Blacklist: John Howard Lawson, Dean of the Hollywood Ten, Berkley – Los Angeles - London 2006
- Humphries, Reynold: Hollywood's Blacklists, Edinburgh 2010
- Jezer, Marty: The Dark Ages, Life in the United States 1945-1960, Boston 1982
- Lev, Peter: The Fifties: Transforming the Screen 1950-1959 (History of the American Cinema, Vol. 7), Berkley – Los Angeles – London 2003
- McClelland, Doug: Blackface to Blacklist: Al Jolson, Larry Parks, and "The Jolson Story", Lanham 1987
- Navasky, Victor S.: Naming Names, New York 1981
- Radosh, Ronald - Radosh, Alois: Red Star Over Hollywood-the Film Colony's Long Romance With the Left, San Francisco 2005
- Ross, Steven J.: Movies and American Society, Oxford 2002
- Schatz, Thomas: Boom and Bust: The American Cinema in the 1940s (History of the American Cinema, Vol. 6), Berkley – Los Angeles - London 1997
- Whitfield, Stehen J.: The Culture of the Cold War, Baltimore-London 1996
- Wright, William: Lillian Hellman: the Image, the Woman, New York 2000
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK