Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kubánské zahraniční mise v Africe v 60. letech 20. století a Československo
Název práce v češtině: Kubánské zahraniční mise v Africe v 60. letech 20. století a Československo
Název v anglickém jazyce: Cuban Missions in Africa during 1960s, and Czechoslovakia
Klíčová slova: Kuba|Afrika|dekolonizace Afriky|Fidel Castro|Ernesto "Che" Guevara|kubánský exil|export revoluce|Alžírsko|písečná válka|Kongo|konžská krize|zahraniční mise|studená válka|partyzánská válka
Klíčová slova anglicky: Cuba|Africa|decolonization of Africa|Fidel Castro|Ernesto "Che" Guevara|Cuban exile|Export of revolution|Algeria|Sand War|Congo|Congo Crisis|Foreign Missions|Cold War|Guerrilla warfare
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2011
Datum zadání: 08.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Ivo Barteček, CSc.
  prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
 
 
Konzultanti: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem studie je analyzovat okolnosti a důvody vzniku politických vztahů Československa a Kuby ve dvacátých letech 20. století. Důraz bude kladen především na to, jakým směrem se vzájemné styky mezi Prahou a Havanou ubíraly a co bylo předmětem oboustranného obchodu. Jeden z hlavních záměrů práce je také zodpovědět, proč, navzdory tomu, že de facto nebyly přerušeny diplomatické styky, došlo k vzájemnému odloučení během vlády Fulgencia Batisty. Téma je časově zaměřeno na období mezi lety 1924 a 1959, tedy od navázání diplomatických styků až do uchopení moci Fidelem Castrem. Bádání bude probíhat především na základě archivních materiálů a odborné literatury.
Seznam odborné literatury
Výběr z odborné literatury:
BONACHEA, R. – SAN MARTÍN, M., The Cuban Insurrection 1952 – 1959, New Brunswick 1974
BONACHEA, R. – VALDÉS, N., Revolutionary Struggle 1947 – 1958, Cambridge 1972
BORTLOVÁ, H., Československo a Kuba v letech 1959 – 1962, (Disertační práce), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2010
BROM, B., Dokumenty z českých archivů k historii mezinárodních hospodářských vztahů v období studené války. Studie o pramenech, Praha 2002
BULMER-THOMAS, V. - DUNKERLEY, J. (eds.), The United States and Latin America: The New Agenda, Cambridge, London 1999
EMBAJADA, C., The position of Cuban sugar in the United States, London 1960
FENWICK, CH., The Organization of American States, Washington 1963
FIALA, J., Cesta ke Karibské krizi, (Diplomová práce), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2007
GADDIS, J. L., We Now Know. Rethinking Cold War History, Oxford – New York 1998
GOTT, R., Cuba. A New History, New Haven – London 2004
HALPERIN, D., Historia contemporánea de América Latina, Buenos Aires – Madrid 1997
HART, P., Cuba, Island of Paradox, New York 1959
HART, P., The Tragic Island. How Communism Came to Cuba, Englewood Cliffs 1961
JIMÉNEZ, N. Geografia de Cuba, Havana 1965
JIRÁNEK, T., Československo a jeho styky s Latinskou Amerikou mezi válkami, (Diplomová práce), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1988
JULIEN, C., La revolución cubana, Montevideo 1961
KAPCIA, A., Cuba in Revolution. A History since the Fifties, London 2008
NÁLEVKA, V., Československo a Latinská Amerika v letech druhé světové války, Praha 1972
NÁLEVKA, V., Fidel Castro. Podzim diktátora, Praha 1996
NÁLEVKA, V., Karibská krize, Praha 2001
NÁLEVKA, V., La Colonia Checoslovaca en Cuba durante la Segunda Guerra Mundial, Ibero-americana Pragensia 1970
OPATRNÝ, J., Československo-kubánské vztahy v období 1945-1989. Zahraniční politika [online] www.zahranicnapolitika.sk
OPATRNÝ, J., Kuba, Praha 2002
PATERSON, T. G., Major problem in American Foreign Policy. Volume II: Since 1914, D. C. Heath and Company 1989
PRŮCHA, V. a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, Brno 2009
QUIRK, R., Fidel Castro, Ostrava 1999
RAMONET, I., Fidel Castro. Životopis pro dva hlasy, Praha 2009
ROCA, S., Cuban economic policy and ideology, Beverly Hills 1976
SÁNCHEZ, V. – BATISTA, F., El poder de las armas 1933 – 1940, 1998
SCHOULTZ, L., Beneath the United States, Cambridge, London 1999
SIGMUND, P., Multinationals in Latina America, Wisconsin 1980
STEVENS, P., Cuba. Economic and Commercial Conditions in Cuba, London 1954
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK