Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání
Název práce v češtině: Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání
Název v anglickém jazyce: A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and Textual Analysis of the Czech Postil
Klíčová slova: stará čeština, kázání, perikopa, atribuce, překladová glosa, historická dialektologie, nestandardní jazykový jev, transkripce, transliterace
Klíčová slova anglicky: Old Czech, sermon, pericope, attribution, translation glossa, diachronic dialectology, non-standard linguistic phenomenon, transcription, transliteration
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2011
Datum zadání: 07.01.2011
Datum a čas obhajoby: 10.03.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 10.03.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Pavel Kosek
  doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK