Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Náučná stezka oborou Hvězda
Název práce v češtině: Náučná stezka oborou Hvězda
Název v anglickém jazyce: Education trail in the Hvězda area (Prague)
Klíčová slova: naučná stezka, obora Hvězda, Praha, geologie
Klíčová slova anglicky: education trail, Hvězda area, Prague, geology
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 22.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou pražské obory Hvězda. V první části textu jsou shrnuty obecné informace o oboře, v další části pak samotné návrhy na naučnou stezku pro děti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the characteristic of the locality “Obora Hvězda” in the city of Prague. In the firs part there are basic information about Hvězda area, in the second part there are concepts of education trail for children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK