Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vize společenského řádu v myšlení Ogjú Soraie
Název práce v češtině: Vize společenského řádu v myšlení Ogjú Soraie
Název v anglickém jazyce: Vision of social order in Ogyu Sorai´s thought
Klíčová slova: tokugawský neokonfucianismus, Ogjú Sorai, japonská filozofie, tokugawská ideologie
Klíčová slova anglicky: japanese neoconfucianism, Ogyu Sorai, japanese philosophy, tokugawa ideology
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Labus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2011
Datum zadání: 07.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- popis konfucianismu jakožto myšlenkového systému z hlediska formování společenských hodnot a ze státotvorného hlediska
- krátké shrnutí procesu převzetí konfucianismu v době Tokugawa a jeho japanizace
- konfucianismus jako východisko pro budování národní ideologie
- analýza Soraiovy školy: nové politické akcenty, vztah jedince a společnosti, chápání pojmu „Cesta“, jazykový přístup, přínos Soraie pro udržení řádu v tokugawské společnosti
- vliv Soraiovy školy na myšlení 2. poloviny doby Tokugawa, zhodnocení Ogjú Soraie jako myslitele v širším historickém kontextu
Seznam odborné literatury
Tsuji Tatsuya, Asao Naohiro: Jugaku, Kokugaku, Yogaku, Chuokoronsha, Tokyo 1993
Bito Masahide: Ogyu Sorai, Chuokoronsha, Tokyo 1995
Yamashita, Samuel Hideo: Master Sorai´s responsals, University of Hawaii Press, Honolulu 1994
Nosco, Peter: Confucianism and Tokugawa Culture: Essays, Princeton University Press, Princeton 1989
Maruyama Masao: Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan, University of Tokyo Press, Tokyo 1989
Rubinger, Richard: Private Academies of Tokugawa Japan, Princeton University Press, Princeton 1982
Sawada, Janine Anderson: Confucian Values and Popular Zen: Sekimon shingaku in 18th–century Japan, University of Hawaii Press, Honolulu 1992
Bellah, Robert Neely: Tokugawa Religion: the Values od Pre-industrial Japan, Beacon Press, Boston 1970
Nosco, Peter: Remembering Paradise: Nativism and Nostalgia in 18th-century Japan, Council on East Asian Studies, Harvard University, London 1990
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK