Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Chronológia ženského honosného šperku vo včasnom stredoveku a jeho historický význam
Název práce v jazyce práce (slovenština): Chronológia ženského honosného šperku vo včasnom stredoveku a jeho historický význam
Název práce v češtině: Chronológia ženského honosného šperku vo včasnom stredoveku a jeho historický význam
Název v anglickém jazyce: The Chronology of luxurious women´s jewellery in the Early Medieval period and its historical significance
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2011
Datum zadání: 07.01.2011
Datum a čas obhajoby: 21.09.2015 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:26.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Naděžda Profantová, CSc.
  PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK