Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právnické osoby v neziskovém sektoru
Název práce v češtině: Právnické osoby v neziskovém sektoru
Název v anglickém jazyce: Legal persons in nonprofit sector
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2004
Datum zadání: 26.11.2004
Datum a čas obhajoby: 22.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.02.2007
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK