Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Název práce v češtině: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Název v anglickém jazyce: Personal data protection in labor relations
Klíčová slova: ochrana osobních údajů, pracovněprávní vztahy, povinnosti zaměstnavatele
Klíčová slova anglicky: personal data protection, labor relations, employers´ obligations
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2011
Datum zadání: 06.01.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK