Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobní organizace vysokoškolských studentů
Název práce v češtině: Osobní organizace vysokoškolských studentů
Název v anglickém jazyce: Personal management of university students
Klíčová slova: vysokoškolský student, vysokoškolské studium, osobní organizace, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: university student, university study, personal self-management, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2011
Datum zadání: 06.01.2011
Datum a čas obhajoby: 02.03.2017 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.11.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:23.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.03.2017
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: Ing. Helena Šebková, CSc.
  Ing. Jana Matošková, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK