Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptace českých a německých manažerů při dlouhodobých pracovních pobytech v zahraničí
Název práce v češtině: Adaptace českých a německých manažerů při dlouhodobých pracovních pobytech v zahraničí
Název v anglickém jazyce: Adaptation of Czech and German managers during long-term working stays abroad
Klíčová slova: pracovní adaptace, sociální adaptace, akulturace, dlouhodobý pracovní pobyt v zahraničí, zátěž, opora.
Klíčová slova anglicky: professional adaptation, social adaptation, acculturation, long-term secondment abroad, load, support.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2011
Datum zadání: 06.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
  doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK