Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou akutní perforované divertikulitidy
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou akutní perforované divertikulitidy
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient with a diagnosis of acute perforated divertikulitis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Vytejčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2011
Datum zadání: 13.01.2011
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Oponenti: MUDr. Petr Kupka
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK