Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nerovnosti v procesu učení se cizímu jazyku
Název práce v češtině: Nerovnosti v procesu učení se cizímu jazyku
Název v anglickém jazyce: Inequality in Foreign Language Learning
Klíčová slova: nerovnost, motivace, postoje, habitus, identita
Klíčová slova anglicky: inequality, motivation, attitudes, habitus, identity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2011
Datum zadání: 06.01.2011
Datum a čas obhajoby: 19.02.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:27.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.02.2014
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Alena Lenochová, CSc.
  doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK