Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Správní zajištění cizince
Název práce v češtině: Správní zajištění cizince
Název v anglickém jazyce: Administrative Detention of Foreigners
Klíčová slova: správní zajištění, neregulérní migranti, žadatel o mezinárodní ochranu, nezletilí bez doprovodu
Klíčová slova anglicky: Detention, irregular migrants, asylum seekers, unaccompanied minors
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2011
Datum zadání: 05.01.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.04.2013
Datum a čas obhajoby: 26.03.2013 13:30
Místo konání obhajoby: 105
Datum odevzdání elektronické podoby:28.02.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.02.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2013
Oponenti: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je provést rozbor institutu správního zajištění neregulérních migrantů a žadatelů o mezinárodní ochranu dle české právní úpravy doplněný o pohled evropského práva.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the institute of administrative detention according to the Czech legal system. Both irregular migrants and asylum seekers fall under the scope of this work. The purpose of this paper is to detail the legal framework with which deprivation of liberty of migrants must comply in particular for what concerns the fundamental principle of international law that no one should be subjected to arbitrary detention.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK