Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a komparácia právnej úpravy sociálneho poistenia v Českej a Slovenskej republike
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vývoj a komparácia právnej úpravy sociálneho poistenia v Českej a Slovenskej republike
Název práce v češtině: Vývoj a komparace právní úpravy sociálního pojištění v České a Slovenské republice
Název v anglickém jazyce: Development and Comparison of Legal Regulations Concerning the Social Insurance Systems in the Czech and Slovak Republics
Klíčová slova: sociálne poistenie, vývoj právnej úpravy, dôchodková reforma, Česká republika, Slovenská republika
Klíčová slova anglicky: social insurance, development of legal regulations, pension reform, Czech republic, Slovak republic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2011
Datum zadání: 05.01.2011
Datum a čas obhajoby: 26.09.2014 10:00
Místo konání obhajoby: m.č.412/4.patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:08.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2014
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
  doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK