Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Subduction factory interaction of subduction-related magma with the overlying lithosperic wedge
Název práce v češtině: Subdukční továrna: interakce magmatu s nadložním litosférickým klínem
Název v anglickém jazyce: Subduction factory interaction of subduction-related magma
with the overlying lithosperic wedge
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: RNDr. Aleš Špičák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.01.2011
Datum zadání: 28.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: RNDr. Pavla Hrubcová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK