Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologická aktivita obsahových látek rostlin XXI. Alkaloidy Papaver somniferum L. a jejich účinek na lidské cholinesterasy.
Název práce v češtině: Biologická aktivita obsahových látek rostlin XXI. Alkaloidy Papaver somniferum L. a jejich účinek na lidské cholinesterasy.
Název v anglickém jazyce: Biological activity of plant metabolites XXI. Alkaloids of Papaver somniferum L. and their activity against human cholinesterases.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2011
Datum zadání: 04.02.2011
Datum a čas obhajoby: 26.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2012
Oponenti: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. literární zpracování tématu: seznámení se s obsahem isochinolinových alkaloidů v opiu, makové slámě a zelených tobolkách, zjištění informací o metodách jejich izolace a biologické aktivitě,
2. nalezení optimálních mobilních fází pro kontrolní tenkovrstvou chromatografii směsi alkaloidů - jednotlivých typů výtřepků ze základního extraktu podle pH a polarity látek (diplomant obdrží těchto 7 výtřepků od školitele),
3. výběr jednoho z výtřepků, jeho zpracování sloupcovou chromatografií, dočištění preparativní tenkovrstvou chromatografií s cílem získání minimálně jednoho alkaloidu v čistém stavu,
4. určení základních fyzikálně-chemických charakteristik alkaloidu,
5. pracovní podíl při stanovení biologické aktivity alkaloidů (antioxidační aktivita DPPH, aktivita vůči lidské acetylcholinesterase a butyrylcholinesterase), výpočet hodnot IC50,
6. vyhodnocení výsledků,
7. sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Databáze a referátové časopisy: Chemical Abstracts (SciFinder Web), Medicinal and Aromatic Plants Abstracts, Hager ROM.
Periodika: Planta Medica, Phytomedicine, Phytochemical Research, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, Fitoterapia, Natural Products Communications ad.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK