Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Propaganda v Československu v letech 1948-1956. Obrazy vnějšího nepřítele - produkce a reprodukce
Název práce v češtině: Propaganda v Československu v letech 1948-1956.
Obrazy vnějšího nepřítele - produkce a reprodukce
Název v anglickém jazyce: Propaganda in Czechoslovakia 1948-1956.
Images of external enemy - production and reproduction
Klíčová slova: propaganda|obraz nepřítele|vnější nepřítel|Československo 1948-1956|komunismus|nástroje propagandy|imperialismus|obraz Němce|obraz Vatikánu|katolická církev|emigranti
Klíčová slova anglicky: propaganda|enemy image|external enemy|Czechoslovakia 1948-1956|communism|propaganda tools|imperialism|German image|Vatican image|Catholic Church|emigrants
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2011
Datum zadání: 03.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.06.2022 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2022
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK