Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Důkazy v přirozené dedukci a sekventovém kalkulu v substrukturální logice FL
Název práce v češtině: Důkazy v přirozené dedukci a sekventovém kalkulu v substrukturální logice FL
Název v anglickém jazyce: Proofs in natural deduction and sequent system in substructural logic FL
Klíčová slova: Důkaz, Odvození, Kalkul Přirozené dedukce, Gentzenovský kalkul, Full Lambek, Substrukturální logiky
Klíčová slova anglicky: Proof, Derivation, Natural Deduction Calculus, Gentzen Calculus, Full Lambek, Substructural logics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra logiky (21-KLOG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2011
Datum zadání: 03.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.02.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Libor Běhounek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je definovat kalkul přirozené dedukce a popsat vztah s Gentzenovským sekventovým kalkulem v substrukturálních logikách (např. FL, FLew)
Seznam odborné literatury
Swichtenberg H., Troelstra A., Basic Proof Theory, Cambridge University Press, 1996.
V.  vejdar, Logika - neúplnost, složitost, nutnost, Academia, 2002.
H. Ono, Y. Komori: Logics Without the Contraction Rule. J. Symb. Log. 50(1): 169-201 (1985)
Negri, Sara; Jan Von Plato. Structural proof theory. Cambridge Uni-versity Press, Cambridge, 2001
Zimmermann, Ernst. Full Lambek Calculus in natural deduction vMathematical Logic Quaterly, str. 85 - 88, 2010
Gentzen, Gerhard (1934/1935). Untersuchungen uber das logische ̈Schließen. I. Mathematische Zeitschrift 39 (2), str. 176-210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK