Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mikroextrakce oxazepamu tuhou fází z plasmy
Název práce v češtině: Mikroextrakce oxazepamu tuhou fází z plasmy
Název v anglickém jazyce: Solid-phase Microextraction of Oxazepam from Plasma
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslav Sochor, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.08.2010
Datum zadání: 16.08.2010
Datum a čas obhajoby: 11.11.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 11.11.2011
Oponenti: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK