Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intuice srovnávací metody
Název práce v češtině: Intuice srovnávací metody
Název v anglickém jazyce: The Intuitions of the Comparative Method
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav starého Předního východu (21-USPV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2010
Datum zadání: 03.12.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.05.2011 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc.
  doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK