Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přehled vývoje Nemocnice Na Bulovce od svého založení do současnosti
Název práce v češtině: Přehled vývoje Nemocnice Na Bulovce od svého založení do současnosti
Název v anglickém jazyce: Overview of the development to Hospital Na Bulovce from its founding to the present
Klíčová slova: atentát, nemocnice, oddělení, okupace, plány, pražské zdravotnictví, vývoj, vznik.
Klíčová slova anglicky: assassination, hospital, department, occupation, plans, Prague health care system, development, creation.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Pavlíková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.01.2011
Datum zadání: 10.04.2012
Datum a čas obhajoby: 07.06.2013 12:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, Vídeňská 800, Praha 4
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: PhDr. Jana Podaná
 
 
 
Zásady pro vypracování
se řídí pokyny pro vypracování bakalářské práce ÚTPO a Opatřením děkana č. 10/2010
Seznam odborné literatury
1. BAC, stavební společnost, a.s. FNNB, Pavilon 8 [online]. Praha: 2010 [cit. 20.1.2012]. Dostupné z: http://www.bak.cz/reference/fakultni-nemocnice-na-bulovce-pavilon-8--r154.htm.
2. BLÁHA, Karel. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Otorynolaryngologická klinika. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
3. BORKOVSKÝ, Ivan, ČAREK, Jiří. Dějiny Prahy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964. Signatura NK: 54E024019. ISBN nebylo přiděleno.
4. ČVANČARA, Jaroslav. Heydrich. 1. vyd. Praha: Gallery, 2004. ISBN 80-86010-87-2.
5. CITORES, KŮT,Filip. ZDN. CZ, Odfakultnění dvou pražských nemocnic nebude mít vliv na péči ani výuku, tvrdí ředitelé [online]. Praha: 2012 [cit. 16.1.2012]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/odfakultneni-dvou-prazskych-nemocnic-nebude-mit-vliv-na-peci-ani-vyuku-tvrdi-reditele-462864?category=z-domova.
6. DVORSKÝ, Karel. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Mikrobiologické oddělení. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
7. EXNER, Oskar. Historie: Nemocnice, kterou si vybudovalo město [online]. Praha.eu. Portál hlavního města Prahy: ©2012 [cit. 30.9.2012]. Dostupné z: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/budoucnost_historie/rozvoj_mesta/metropolitni_nemocnice_bulovka/index.html.
8. FADRHONCOVÁ, Anna. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Dermatovenerologická klinika. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
9. FEUEREISEL, Rudolf. Historie plicního pavilonu nemocnice na Bulovce a vzniku Výzkumného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí v Praze 8 – Bulovka od roku 1931 do konce roku 1987. 1. vyd. Praha: 1988. ISBN nebylo přiděleno.
10. Gamma-Keystone. Getty Images, R. Heydrich a K.H. Frank na Pražském hradě [online]. Praha: 2012 [cit. 12. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/16508-jak-ceskoslovensti-hrdinove-potrestali-nacistickeho-tyrana/
11. GAZDÍK, Jan, NAVARA, Luděk. Bylo to jinak, říká historik o atentátu na Heydricha [online]. Praha: iDNES.cz/Zprávy, 2012 [cit. 5.1.2013]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/atentat-na-heydricha-nazor-historika-ds5-/domaci.aspx?c=A120519_1780273_domaci_wlk.
12. GOSTOV, Roman. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Dětsko-kojenecké oddělení. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
13. HOLEČKOVÁ&KREJČÍ. Historie ošetřovatelství, Práce sester v době fašistické okupace 1939 – 1945 [online]. Praha: 2004 [cit. 18.1.2013]. Dostupné z: http://terkam1.webz.cz/materialy/doba-fasisticka.doc.
14. HŮLEK, Mirko. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Gynekologicko-porodnické oddělení. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
15. KAFKOVÁ, Vlastimila. Z historie ošetřovatelství. 1. vyd. Brno IDVPZ, 1992. ISBN 80-7013-123-3.
16. KOLÁŘ, Jaromír. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Radiodiagnostická klinika. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
17. Kolektiv autorů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Sedmdesát let nemocnice na Bulovce. 1. vyd. Praha: Fakultní nemocnice Na Bulovce, 2001. ISBN 80-238-7197-8.
18. Kolektiv autorů. Gynekologicko-porodnická klinika, Historie a současnost [online]. Praha: ©2010 [cit. 5.11.2012]. Dostupné z: http://bulovka.cz/gynekologie/historie.
19. Kolektiv autorů. Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Na Bulovce, Historie Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK Na Bulovce [online]. Praha: 2006 [cit. 28.2.2013]. Dostupné z: http://radibul.lf1.cuni.cz/historie-radiodiagnosticke-kliniky-1lf-uk-fn-na-bulovce.
20. Kolektiv autorů. Švejk Pohledy Libeň, Bulovka 30-léta [online]. Praha: 2008 [cit. 15. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.rajce.net/f42579442.
21. Kolektiv autorů. Ústav pro zdravotnickou statistiku. Zdravotnictví ČSSR, Zdravotnické ročenky 1960 – 1989. Praha: 1960 – 1989. Ústav pro zdravotnickou statistiku v Praze 10, třída W. Piecka 98 v dohodě s Ústavem zdravotnické statistiky Bratislava. ISBN neuvedeno
22. Kolektiv autorů. Wikipedie [online]. 2013 [cit. 4.2.2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II .
23. KRAMATA, Karel. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Ústavní lékárna. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
24. KREDBA, Václav. Kapitoly z pamětí Prof. Kredby [online]. Praha: Infekce, Rukopis, 1997 [cit. 23.1.2013]. Dostupné z: http://www.infekce.cz/zprava10-07.htm.
25. KULKOVÁ, Hana. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Virologické oddělení. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
26. LANGER, Jan. Aktualne.cz, Přijďte si do koncentráku připomenout heydrichiádu [online]. 2012 [cit. 27. 2. 2013]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2012/05/26/koncentrak-v-praze-pripomene-heydrichiadu/foto/478102/.
27. MAKOVIČKA, Jindřich. Fotogalerie - Areál nemocnice [online]. Praha: 2010 [cit. 5. 2. 2013]. Dostupné z: http://bulovka.cz/fotogalerie/galerie/1.
28. MAREŠOVÁ, Zdeňka. Moje zážitky z období okupace v Nemocnici Na Bulovce. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Vzpomínková zpráva. Podáno 19.9.1979. Č. j. 6149-6/79.
29. MAŘATKA, Zdeněk. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, II interní oddělení. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
30. MAŠEK, Karel. 50 let nemocnice na Bulovce. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva. Podáno 21.9.1979. Č.j. 6209-6/79.
31. MAŠEK, Karel. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Oddělení klinické biochemie. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
32. Medical tribune cz. Jelínek zrušil čtyři traumacentra [online]. Praha: 2008 [cit. 27.1.2012]. Dostupné z: http://www.tribune.cz/clanek/5110.
33. MICHAL, František. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Oční klinika. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
34. MILOSCHEWSKY, Dimitrij. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Anesteziologicko-resuscitační oddělení. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
35. NEDBAL, Jan. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, I interní oddělení. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
36. Nemocnice Na Bulovce. NNB včera, 75 let nemocnice na Bulovce [online]. Praha: ©2010 [cit. 27.11.2011]. Dostupné z: http://bulovka.cz/o‑nemocnici/sedmdesatpet-let-nemocnice-na-bulovce.
37. Nemocnice Na Bulovce. NNB včera, 80 let nemocnice na Bulovce [online]. Praha: ©2010 [cit. 4.12.2011]. Dostupné z: http://bulovka.cz/o-nemocnici/osmdesat-let-nemocnice-na-bulovce.
38. Nemocnice Na Bulovce. NNB, Výroční zprávy 2002-2011 [online]. Praha: 2003-2012 [cit. 14.1.2012]. Dostupné z: http://bulovka.cz/o-nemocnici/vyrocni-zpravy.
39. Nova.cz. Tn.cz, Unikátní operace: mám jen půlku těla, ale zatím žiju! [online]. Praha: 2007[cit. 28.1.2012]. Dostupné z : http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/unikatni-operace-mam-jen-pulku-tela-ale-ziju.html.
40. NOVÁK, Josef. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Chirurgická klinika. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
41. NOVÁKOVÁ, Jiřina. Na zastupujícího říšského protektora Heydricha byl spáchán atentát [online]. Praha: 2011 [cit. 27.11.2011]. Dostupné z: http://www.neaktuality.cz/domaci/na-zastupujiciho-risskeho-protektora-heydricha-byl-spachan-atentat/.
42. PASSEROVÁ, Milada. Vlasta, Mezi životem a smrtí. Praha: MONA, 1981. Č. 18, s. 84 (24). ISSN nebylo přiděleno.
43. PROCHÁZKA, Jaroslav. Budování infekčního oddělení. 1. vyd. Praha: nákladem ministerstva zdravotnictví Praha III, Sněmovní ul. č. 4, knihtiskárna J. Štefl & spol., 1947. ISBN nebylo přiděleno.
44. ROZSYPAL, Hanuš. Infekce, Historie infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce [online]. Praha: 2011 [cit. 11.1.2013]. Dostupné z : http://www.infekce.cz/pracpraha2.htm.
45. RYS, Jan, VLČEK, Jaroslav. Všeobecná nemocnice v Praze, její vznik a osudy v letech 1790 – 1950. 1. vyd. Praha: Pražské tiskárny, n. p., 1956. Ed: 56 170. ISBN neuvedeno.
46. Ředitelství všeobecné veřejné nemocnice hlavního města Prahy na Bulovce. Zpráva o činnosti všeobecné veřejné nemocnice hlavního města v Praze VIII – Bulovka za léta 1931 – 1935. 1. vyd. Praha: V. J. Procházka, Praha XI, U Rajské zahrady 1, 1936. ISBN nebylo přiděleno.
47. ŘÍHA, Jíři. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, Zdravotnické Ročenky Československa, ročník IV. – X. Praha: Piras AKC. SPOL., Praha II, Jindřišská 16. ISBN neuvedeno
48. SLAVÍK, Miroslav. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Ortopedická klinika. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
49. SOBĚSLAVSKÁ, Věra. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Oddělení fyziatrie,balneologie a léčebné rehabilitace. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
50. SVATOŠOVÁ, Hana. G. Pražské zdravotnictví v období 1784 – 2000 [online]. 2012 [cit. 11.7.2012]. Archiv hlavního města Prahy. Vývoj pražské samosprávy. Dostupné z: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=46&wstyle=0&page=page/docs/vyvoj-prazske-samospravy-II-G.html.
51. SVOBODNÝ, Petr, HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Pražské špitály a nemocnice. 1. vyd. Praha: Knižnice dějin a současnosti, 1999. ISBN 80-7106-315-0.
52. SYSLOVÁ, Jana. idnes.cz, Atomový kryt pod pražskou Bulovkou čeká na chřipku [online]. Praha 2009 [cit. 5. 2. 2013]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/atomovy-kryt-pod-prazskou-bulovkou-ceka-na-chripku-fx9-/domaci.aspx?c=A091209_112718_domaci_itu.
53. ŠEJDOVÁ, Helena. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Oddělení klinické hematologie a krevní trasfuze. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
54. ŠTEINER, Ivo. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství, Pitva Reinharda Heydricha. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007. Ročník 43, č. 3, s. 118(114-116). ISSN 1210-7875.
55. TOMÁNEK, Václav. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Urologické oddělení. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.
56. TOMEŠ, Josef. Libeňskou minulostí. 1. vyd. Praha: Polygrafia, 1989. ISBN 80 85054 00 0.
57. Vojenský historický ústav. OSMIČKA Noviny městské části Praha 8, Výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Praha: Česká unigrafie, květen 2007. 16 (8). Registrace: MK ČR E 12043. ISSN nebylo přiděleno.
58. VOJÍŘ, Rudolf. 50 let ÚNZ NVP nemocnice na Bulovce, Neurologické oddělení. Praha: Centrum vědeckých informací, archiv Nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva, 1981.

SEZNAM PŘÍLOH
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá přehledem vývoje Nemocnice Na Bulovce od svého založení do současnosti.
Cílem bakalářské práce je zmapovat a popsat vývoj Nemocnice Na Bulovce v čase.
Práce je koncipována jako historická.
Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se věnuje stavu pražského zdravotnictví v průběhu 18. a 19. století a dále důvodům pro vznik Staré libeňské nemocnice. Druhá kapitola objasňuje pojmenování nemocnice a předkládá plány na zřízení nejdříve Jubilejní městské infekční nemocnice a později všeobecné veřejné nemocnice Na Bulovce. Třetí kapitola pojednává o vzniku a vývoji jednotlivých oddělení v průběhu prvních pěti let od jejího slavnostního otevření. Čtvrtá kapitola popisuje období okupace v nemocnici Na Bulovce. Začíná atentátem na říšského protektora Heydricha, líčí práci sester, ilegální činnost i odboj zdravotníků a nakonec popisuje historii plicního pavilonu spolu s budováním pavilonu infekčního. Pátá kapitola řeší stav nemocnice v poválečném období a rozvoj jejích oddělení v druhé polovině 20. století. Šestá kapitola pak mapuje vývoj a další směřování nemocnice na počátku 21. století.
Historická práce je doplněna obrazovou přílohou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis provides an overview of the development of the Hospital Na Bulovce from its foundation to the present day.
The aim of this thesis is to map and describe the development of the Hospital Na Bulovce in time.
The work is conceived as historical.
The thesis is divided into six chapters. The first chapter is dedicated to the state of health care in Prague during the 18th and 19th centuries and the reasons for the foundation of the Old Libeň hospital. The second chapter explains the naming of the hospital and describes plans to create, firstly, the Jubilee Municipal Hospital for Infectious Diseases and, then, the general public Hospital Na Bulovce. The third chapter deals with the origin and development of each of the departments during the first five years after its grand opening. The fourth chapter describes Hospital Na Bulovce during the period of occupation. It begins with the assassination of Reich Protector Heydrich, explains the work of nurses, illegal activities and resistance and finally leads through the history of the lung diseases department together with the construction of the centre of infectious diseases. The fifth chapter draws the attention to the status of the hospital during the post-war period and the development of its departments in the second half of the 20th century. The sixth chapter maps the evolution and the future direction of the hospital in the early 21st century.
Historical work is accompanied with illustrative attachments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK