Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bardi a bastardi: etnografie skupiny historického šermu
Název práce v češtině: Bardi a bastardi: etnografie skupiny historického šermu
Název v anglickém jazyce: Bards and Bastards: The Ethnography of the Historical Fencing Group
Klíčová slova: hraní rolí, etnografie, fanoušci
Klíčová slova anglicky: role playing, ethnography, fans
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.12.2010
Datum zadání: 31.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student bude zkoumat vybranou skupinu historického šermu. V rámci svého terénního výzkumu bude provádět zúčastěné pozorování aktivit skupiny a rozhovory se členy skupiny.
Seznam odborné literatury
Punch, K. F. : Úspěšný návrh výzkumu, Praha: Portál, 2010.
Boellstorff, T. Coming in Age of Second Life
Goffmann Všichni hrajeme divadlo
Huizinga: Homo ludens
Bainbridge, Sims William: The Warcraft Civilization: Social Science in Virtual World (MIT Press, 2010)
Trampota, T., Vojtěchovská, M.: Metody výzkumu médií, Praha: Portál, 2010.

Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat fenoménem historického šermu z antropologického hlediska. Popíše kořeny tohoto fenoménu. Dále se bude věnovat fungování vybrané skupiny historického šermu, jejím každodennostem a rituálům.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The paper will address the phenomenon of historical fencing from an anthropological perspective. A description of the roots of this phenomenon. Will also be given to the operation of a selected group of historical fencing, her everyday life and rituals.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK