Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Relaunch značky Radegast Birell v roce 2009
Název práce v češtině: Relaunch značky Radegast Birell v roce 2009
Název v anglickém jazyce: Relauch of Radegast Birell in 2009
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Ladislav Kopecký
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.12.2010
Datum zadání: 28.12.2010
Datum a čas obhajoby: 27.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2011
Oponenti: Mgr. Daniel Köppl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK