Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vyrostli jsme na Sunaru-marketingová komunikace v oblasti kojenecké výživy.
Název práce v češtině: Vyrostli jsme na Sunaru-marketingová komunikace v oblasti kojenecké výživy.
Název v anglickém jazyce: We grew up on Sunar-mark. communication in the area of infant formula
Klíčová slova: Kojení, mateřské mléko, náhražky mateřského mléka, umělá kojenecká výživa, marketingová komunikace, reklama, marketingová strategie
Klíčová slova anglicky: Breast feeding, breast milk, breastmilk substitutes, artificial infant feeding, marketing communication, advertising, marketing strategy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.12.2010
Datum zadání: 27.12.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Tištěné zdroje:
CLOW, Kenneth E.; BAACK, Donald. Reklama, propagace a marketingová komunikace. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2008. 484 s. ISBN 978-80-251-1769-9.

FOŘT, Petr. Aby dětem chutnalo: současná výživa pro kojence, batolata a děti předškolního věku. 1. vyd. Praha : Euromedia Group - Ikar, 2008. 239 s. ISBN 978-80-249-1047-5.

HÖRNER, Thomas. Marketing im Internet : Konzepte zur erfolgreichen Online-Präsenz. Originalausg. München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2006. 299 s. ISBN 3-423-50895-7.

KARLÍČEK, Miroslav; KRÁL, Petr. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trh. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.

KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s, 2007. 796 s. ISBN 978-80-247-1481-3.

KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

KŘÍŽEK, Zdeněk; CRHA, Ivan. Jak psát reklamní text. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. 190 s. ISBN 80-247-0556-7 .

SCHULZ, Winfried, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení, 2. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 149 s. ISBN 80-246-0827-8.

TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2000. 602 s. ISBN 80-7169-997-7.

ČTK. V Polsku se šíří nový byznys – kojné. Lidové noviny, 2.3.2011, str. 8.Elektronické zdroje:
FRIEDMAN, Monroe. Consumer boycotts : effecting change through marketplace and the media. 1st ed. New York : Routledge, 1999. 284 s. ISBN 0-415-92457-X. Dostupné z WWW: <http://books.google.com/books?id=6Acfky9ltFYC&pg=PA177&dq=nestle+boycott&lr=&ei=tZEHTNOXH5GcywSLrZneCw&hl=cs&cd=6#v=onepage&q=nestle%20boycott&f=false>.

HERFELDT, Matthias. Nesté totet babys. In Aktenzeichen Babynahr ungelöst. [online]. Zurich : Erklärung von Bern, 2004 [cit. 2011-03-19]. Dostupné z WWW: <http://www.evb.ch/cm_data/Doku_V_04.pdf>.

HOUDEK, František . Před 110 lety se narodil Josef Švejcar - Ochránce nejmenších. Medical Tribune [online]. 2007, 16, [cit. 2011-04-21]. Dostupný z WWW: <http://www.tribune.cz/clanek/10684>.

LAHAV, Yehuda. Zákeřná kojenecká strava. Maskil [online]. Prosinec 2003, 3, 3, [cit. 2011-04-21]. Dostupný z WWW: <http://www.maskil.cz/5764/3.pdf>.

MILLER, Fred D. Out of the Mouths of Babes : The Infant Formula Controversy. Bowling Green, Ohio : The Social Philosophy and Policy Center Bowling Green State University, 1983. 98 s. ISBN 0-912051-01-9. Dostupné z WWW: <http://books.google.com/ books?id=LFfuaAdCdiAC&pg=PA7&dq=nestle+boycott&lr=&ei=tZEHTNOXH5GcywSLrZneCw&hl=cs&cd=1#v=onepage&q=nestle%20boycott&f=false>.

MISSBACH, Andreas. Ein Weiltreich aus Milch und Mehl. In Aktenzeichen Babynahr ungelöst. [online]. Zurich : Erklärung von Bern, 2004 [cit. 2011-05-19]. Dostupné z WWW: <http://www.evb.ch/cm_data/Doku_V_04.pdf>.

NESTLE, Marion. Food Politics : how the food industry influences nutrition and health. 2nd ed. Berkeley and Los Angeles (California) : University of california Press, 2007. 486 s. ISBN 978-0-520-25403-9. Dostupné z WWW: <http://books.google.com/books?id=zvzTIUV9XNw C&printsec=frontcover&dq=nutrition+marketing&lr=&ei=QJIHTO_QLYOezQTl09CjCg&hl=cs&cd=3#v=onepage&q=nutrition%20marketing&f=false>.
NEVORAL, Jiří. Historie umělé výživy. Čtvrtletní noviny : pro pracovníky ve zdravotnictví [online]. Březen 2006, mimořádné vydání, [cit. 2011-03-26]. Dostupný z WWW: <http://www.nutriciamedical.cz/download/noviny_specialni_vydani.pdf>.

RIEDL, Marek. Nepodléhejme cenové hysterii aneb Jak si udržet vlastní cenovou politiku. In Marketing Trend podzimní konference [online]. 2009 [cit. 2011-04-15]. Dostupné z WWW: <http://ihned.cz/download/marketing-trend/09/5_Riedl_Marek_Nutricia_cena2.pdf>.

ROZSÍVAL, Tomáš. Diskuzní příspěvek. In CHROBOK, Viktor; MICHÁLEK, Roman. Diagnostika a léčba středoušního zánětu z pohledu ORL lékaře [online]. Zdravotnické noviny, 2009 [cit. 2011-05-18]. Dostupné z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/diagnostika-a-lecba-stredousniho-zanetu-z-pohledu-orl-lekare-445464>.

STEVENS, Emily E.; PATRICK, Thelma E.; PICKLER, Rita. A History of Infant Feeding. The Journal of Perinatal Education [online]. 2009, 18, [cit. 2011-04-18]. Dostupný z WWW: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2684040/?tool=pubmed>.
ŠPAČKOVÁ, Iva. Slováci našli karcinogenní sunarku, v Česku se jí prodalo 21 000 kusů . IDnes.cz [online]. 11.06.2010, [cit. 2011-04-08]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/slovaci-nasli-karcinogenni-sunarku-v-cesku-se-ji-prodalo-21-000-kusu-py1-/test.aspx?c=A100611_125912_ekoakcie_spi>.
ŠRÁČKOVÁ, Danuše. Historie kojení I. Praktická gynekologie [online]. 2004, 3, [cit. 2011-03-18]. Dostupný z WWW: <http://www.praktickagynekologie.cz/pdf/pg_04_03_05.pdf>.

ŠRÁČKOVÁ, Danuše. Historie kojení II. Praktická gynekologie [online]. 2004, 4, [cit. 2011-03-18]. Dostupný z WWW: <http://www.praktickagynekologie.cz/pdf/pg_04_03_05.pdf>.

TLÁSKAL, Petr. Historie a současnost počáteční dětské výživy. Pediatria pre prax [online]. 2008, 3, [cit. 2011-03-28]. Dostupný z WWW: <http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=3195&magazine_id=4>.

TRAUBOVÁ, Judita. Průvodce kojením. Maminka [online]. 2009,, [cit. 2011-04-21]. Dostupný z WWW: <http://www.maminka.cz/clanek/deti-a-materstvi/pruvodce-kojenim>.
Česko. 54-2004 Sb. : Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití. In Sbírka zákonů České Republiky. 2004. Dostupný také z WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=54%2F2004&number2=&name=&text=>.
Česko. č.138/2002 Sb. : změna zákona o regulaci reklamy a zákona o léčivech. In Sbírka zákonů České Republiky. 2002. Dostupný také z WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=138%2F2002&number2=&name=&text=>.

Představení společnosti H.J. Heinz CR/SR a.s.. Vox pediatriae : časopis praktických dětských lékařů [online]. 2001, 1, 3, [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.detskylekar.cz/cps/rde/xbcr/dlekar/vox3_2001.pdf>.

Webové stránky :
Aktionsgruppe Babynahrung e.V. [online]. 2011 [cit. 2011-03-29]. NESTLÉ UND DER INTERNATIONALE KODEX. Dostupné z WWW: <http://www.babynahrung.org/nestle_kodex.html>.

Aktionsgruppe Babynahrung e.V. [online]. 2011 [cit. 2011-04-09]. BOYKOTTIERT NESTLÉ!. Dostupné z WWW: <http://www.babynahrung.org/index.html>.

ČSÚ Hl. m. Praha [online]. [cit. 2011-04-26]. Narození podle oblastí, krajů a okresů v roce 2010. Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/4E0030CE01 /$File/400 110q421.pdf>.

HERO Dětská výživa [online]. 2011 [cit. 2011-07-17]. O společnosti. Dostupné z WWW: <http://www.detskavyziva.cz/o-spolecnosti>.

HERO Dětská výživa [online]. 2011 [cit. 2011-07-17]. Sunar lékárny. Dostupné z WWW: <http://www.detskavyziva.cz/o-spolecnosti>.
Laktační liga [online]. 2011 [cit. 2011-03-29]. Banky mateřského mléka. Dostupné z WWW: <http://www.kojeni.cz/banky.php>.
Laktační liga [online]. 2011 [cit. 2011-04-26]. Deset kroků k podpoře kojení. Dostupné z WWW: <http://www.kojeni.cz/10kroku.php>.

Pediatrická klinika Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [online]. 2007 [cit. 2011-04-21]. Historie I. dětské kliniky. Dostupné z WWW: <http://www.pediatrie-motol.cz/historie-i-detske-kliniky>.

World Health Organization [online]. 2011 [cit. 2011-04-24]. Breastfeeding. Dostupné z WWW: <http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/>.
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci bych se rád věnoval problematice propagace kojenecké výživy. Hlavním záměrem práce je popsat jednotlivé druhy komunikačních kanálů a jejich užití při marketingové komunikaci vybraných značek, deskriptivní analýza zpracovávaného materiálu a v neposlední řadě také právní omezení týkající se této problematiky. Rovněž považuji za důležité zmínit v tomto kontextu i komunikaci nekomerčního charakteru, k níž náleží například aktivity organizací na podporu kojení. V tomto kontextu se zaměřím především na komunikaci značky Sunar a na její kampaň „Vyrostli jsme na Sunaru“, jež těží z vnímání Sunaru jakožto tradiční značky výrobce
kojenecké výživy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my thesis, I would like to deal with the issue of advertising infant formulas. The main aim of my work is to describe the different types of communication channels and their use in marketing communication of selected brands, descriptive analysis of advertising material and also legislative regulations limiting this matter. I also find it important to mention non-commericial communication of breastfeeding organizations. Main focus will be put on the communication of Sunar and their campaign entitled "We grew up on Sunar", which exploits the perception of Sunar as a traditional brand of infant and child nutriotion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK