Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika marketingové komunikace Západočeského lázeňského trojúhelníku v roce 2010
Název práce v češtině: Specifika marketingové komunikace Západočeského lázeňského trojúhelníku
v roce 2010
Název v anglickém jazyce: Specifics of Marketing Communication in the West Bohemian Spa Triangle in 2010
Klíčová slova: Marketingová komunikace, lázeňství, cestovní ruch, propagace, západočeský lázeňský trojúhelník, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně
Klíčová slova anglicky: Marketing communication, spa, tourism, promotion, West Bohemian Spa Triangle, Karlovy Vary (Carlsbad), Mariánské Lázně (Marienbad), Františkovy Lázně (Franzenbad)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Nora Dolanská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.12.2010
Datum zadání: 27.12.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: Ing. Ladislav Kopecký
 
 
 
Seznam odborné literatury
HORNER Susan, SWARBROOKE John: Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Aplikovaný marketing služeb, Praha: Grada publishing a.s. 2003, 488 s. ISBN 80-247-0202-9

JAKUBÍKOVÁ Dagmar: Marketing v cestovním ruchu, Praha: Grada publishing a.s., 224 s. 2009, ISBN 978-80-247-3247-3

KAJLÍK Vladimír: České lázně a lázeňství, Praha: MMR ČR 2007, 218 s. ISBN 978-80-239-9330-1

KOTLER Philip, Armstrong Gary: Marketing, Praha: Grada publishing a.s. 2004, 856s. ISBN 80-247-0513-3

PALATKOVÁ Monika: Marketingová strategie destinace cestovního ruchu, Praha: Grada publishing a.s. 2006, 224 s. ISBN 80-247-1014-5
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zmapování aktivit marketingové komunikace západočeského lázeňského trojúhelníku, který zahrnuje města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Nebude se jednat pouze o souhrnný popis situace, ale budu se snažit o analýzu prostředí, interní komunikace a komunikace navenek. Zjištěné informace se budu snažit porovnat a pokusím se tak vytvořit ucelený obraz situace. V neposlední řadě se budu snažit objektivně posoudit a případně navrhnout řešení pro zlepšení nejen komunikace, ale i možnosti pro zvýšení atraktivnosti lokalit západočeského lázeňského trojúhelníku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of the bachelors thesis is to map marketing communication of the West Bohemian Spa Triangle which includes the towns Karlovy Vary (Carlsbad), Mariánské Lázně (Marienbad) and Františkovy Lázně (Franzenbad). This work won´t be just a general description of the situation but I will also try to analyze the environment, internal communication and external communication. I will try to compare the recorded information and try to create a comprehensive picture of the situation. At the end I would like to objectively assess and try to suggest a solution for improving the communication. I would also like to suggest possibilities for increasing the attractiveness of the sites of the West Bohemian Spa Triangle.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK