Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akční výzkum: Zkoumání organizační kultury jednoho univerzitního ústavu jako předpoklad pro zdárné implementace změn v budoucnosti
Název práce v češtině: Akční výzkum: Zkoumání organizační kultury jednoho univerzitního ústavu
jako předpoklad pro zdárné implementace změn v budoucnosti
Název v anglickém jazyce: Action Research: Assessing Organizational Culture of
a University Department with Anticipation of Future Successful Changes.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.12.2010
Datum zadání: 27.12.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.10.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své práci se pokusím o aplikaci teoretických poznatků na konkrétní subkulturu jednoho vysokoškolského vzdělávacího ústavu, ve kterém se prostřednictvím akčního výzkumu zaměřím na zkoumání jeho organizační kultury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK