Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sexual Identity as Cinematic Subversion: the Discourse of New Queer Cinema
Název práce v češtině: Sexuální identita jako filmová podvratnost: diskurz New Queer Cinema
Název v anglickém jazyce: Sexual Identity as Cinematic Subversion: the Discourse of New Queer Cinema
Klíčová slova: queer, queer film, queer čtení, queer filmová studia, queer teorie, formálně-obsahová analýza, kritická diskurzivní analýza, teorie autorství, New Queer Cinema, Swoon
Klíčová slova anglicky: queer, queer cinema, queer reading, queer film studies, queer theory, formal-content analysis, critical discourse analysis, auteur theory, New Queer Cinema, Swoon
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.12.2010
Datum zadání: 26.12.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.07.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK