Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antikomunistická propaganda v USA 1945–1975
Název práce v češtině: Antikomunistická propaganda v USA 1945–1975
Název v anglickém jazyce: Anticommunist propaganda in the United States 1945–1975
Klíčová slova: Spojené státy americké, propaganda, komunismus, antikomunismus, kultura, McCarthy, válka ve Vietnamu, média
Klíčová slova anglicky: United States of America, propaganda, communism, anticommunism, culture, McCarthy, Vietnam War, media
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2010
Datum zadání: 23.12.2010
Datum a čas obhajoby: 14.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Calda
 
 
 
Seznam odborné literatury
• ELLUL, Jacques. Propaganda : The Formation of Men’s Attitudes. Reprint of the 1965 ed. New York : Vintage, 1973. 352 s. ISBN 0-394-71874-7.
• GEORGE, Alice L. Awaiting Armageddon : how Americans faced the Cuban Missile Crisis. Chapel Hill : The University of North Carolina Press, c2003. 238 s.
• HALLIN, Daniel C. The uncensored war : the media and Vietnam. Berkeley : University of California Press, 1989. 285 s.
• HEILBRUNN, Jacob. The American Prospect [online]. 1996 [cit. 2010-02-15]. Who Won the Cold War?. Dostupné z WWW: <http://prospect.org/cs/articles?article=who_won_the_cold_war>.
• CHATFIELD, Charles. An American ordeal : the antiwar movement of the Vietnam era. Syracuse : Syracuse University, 1990. 495 s.
• JOHNSON, Paul. Dějiny 20. století. Praha : Rozmluvy, 1991. 845 s. ISBN 8085336073.
• MAY, Elaine Tyler. Homeward Bound : American Families in the Cold War Era. New York : Basic books, c1988. 284 s.
• POWERS, Richard Gid. Not without honor : the history of American anticommunism. New Haven : Yale University Press, 1998. 554 s.
• ROGIN, Michael Paul. Ronald Reagan, the movie : and other episodes in political demonology. Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1988. 480 s. ISBN 0-520-06469-0.
• ROSE, Kenneth D. One nation underground : The Fallout Shelter in American Culture. New York : New York University Press, c2001. 313 s.
• TINDALL, George Brown, SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. 2. opravené vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1996. 897 s.
• ZINN, Howard. A People’s History of the United States : 1492–Present. New York : HarperCollins Publishers, 2005. 752 s. ISBN 0-06-083865-5.
Předběžná náplň práce
Antikomunistická propaganda slavila své největší úspěchy od konce 40. let 20. století až do počátku války ve Vietnamu. Dokázala americkou společnost přesvědčit o důležitosti účasti v korejské válce, doma se jí podařilo rozpoutat až panický strach z „Rudých“ a značně ovlivnit život a chování Američanů čelícím hrozbě jaderného konfliktu mezi USA a SSSR. Zajistit a udržet podporu americké účasti ve Vietnamu však vládní propaganda nedokázala. Cílem práce je formulovat příčiny selhání propagandy, které je označováno za jeden z rozhodujících faktorů vedoucích ke stažení vojsk a konečné prohře ve Vietnamu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Anticommunist propaganda achieved its greatest success in the period from the late 40s of the 20th century until the beginning of the Vietnam War. It managed to convince the American society of participation in the Korean War, to launch a Red Scare at home and to affect greatly the lives and behavior of the Americans facing a threat of a nuclear conflict between the U.S. and the USSR. However it failed to ensure and maintain support for the U.S. involvement in Vietnam. The main goal of this work is to specify causes of the propaganda failure which is considered one of the decisive factors that led to the withdrawal of troops and final defeat in Vietnam.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK