Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika energetickej závislosti Slovenska a jeho zbrojná spolupráca s Ruskou federáciou v rokoch 1993 – 1998
Název práce v jazyce práce (slovenština): Problematika energetickej závislosti Slovenska
a jeho zbrojná spolupráca s Ruskou federáciou v rokoch 1993 – 1998
Název práce v češtině: Problematika energetické závislosti Slovenska
a jeho zbrojní spolupráce s Ruskou federací v letech 1993-1998
Název v anglickém jazyce: The issue of energy dependency of Slovakia and its armaments
cooperation with the Russian Federation in the years 1993 - 1998
Klíčová slova: Energetická spolupráca, vojenská spolupráca, Slovensko, Rusko, NATO, EU, zemný plyn, ropa, Vladimír Mečiar, SVE, USA, záujmy.
Klíčová slova anglicky: Energy cooperation, military cooperation, Slovakia, Russia, NATO, EU, natural gas, oil, Vladimir Meciar, CEE, USA, interests.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Irmanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2010
Datum zadání: 23.12.2010
Datum a čas obhajoby: 15.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: IMS FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2011
Oponenti: PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury

POUŽITÁ LITERATÚRA:

Sekundárna literatúra

Kvon, Li.: Vněšňaja politika Rossii v 1990 gody (problemi i těnděncii), Moskva : Institut rossijskoj istorii RAN, 1999

Bútora, M. , Šebej F.: Slovensko v šedej zóne, Bratislava : IVO-Inštitút preverejné otázky, 1998

Duleba, A. , Hirman K.: Rusko na konci Jeľcinovej éry, Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 1999

Duleba, A. , Lukáč, P.: Zahraničná politika slovenskej republiky. Východiská stav a perspektívy, Bratislava : Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 1998

Valenta, J. (a kol.): Máme národní zájmy ?, Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1992

Duleba, A.: Slepý pragmatismus slovenskej východnej politiky, Bratislava : Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 1996

Žiak, M.: Slovensko medzi napredovaním a úpadkom, [S.l.], 1998

Marcinčin, A. , Beblavý, M. (ed.): Hospodárska politika na Slovensku 1990-1999, Bratislava : Centrum pre
spoločenskú a mediálnu analýzu, 2000

Bútora, M., Ivantyšyn, M.: Slovensko 1997, Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998,
Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 1998

Mesžnikov G. , Ivantyšyn M.: Slovensko 1998 – 1999, Súhrnná správa o stave spoločnosti, Inštitút pre
verejné otázky, Bratislava 1999


Odborné články


Duleba, A.: Nerovné partnerstvo - Rusko a Slovensko, Praha : Ústav mezinárodních vztahů, MV, 4 /1997

Samson, I.: Deklamitívnosť, deklaratívnosť a reálnopolitcká rovina v súčastnej slovenskej integračnej politike,
Praha : Ústav mezinárodních vztahů, In: Mezinárodní vztahy, 3/1996.

Kotyk, V.: Národní zájmy jako faktor české i Slovenské politiky, Praha : Orbis - Tisková agentura, In: Mezinárodní politika, 1/1993


Kmec, V. , Šelepec, P.: Bezpečnostné modely 21. storočia v Európe a pozícia SR v nich, Praha : Ústav
mezinárodních vztahů, In: Mezinárodní vztahy 1/1998

Kraus, M.: Vliv zahraničně-politických faktoru na rozdělení ČSFR, Praha : Institut pro středoevropskou
kulturu a politiku (I.S.E.), In: StředníEvropa, 59/1996

Duleba, A.: Slovensko-ruské hospodárske vzťahy – viac otázok ako odpovedí, Praha : Orbis - Tisková
agentura, In: Mezinárodní vztahy, 2/1997

Sjusko, I. , Ustič, I.: Ukrajina a ropa, Praha : Orbis - Tisková agentura, In: MV, 4/1999

Ivánek, L.: Ekonomické problémy konverze zbrojní výroby, Praha : Orbis - Tisková agentura, In: Mezinárodní
vztahy 1/1994

Duleba, A.: Slovensko-ruská spolupráca vo vojenskej oblasti a vojensko-priemyselnej oblasti alebo Kde sa
končí obchod a začína politika, Praha : Orbis - Tisková agentura, MV, 1/1998

Leška, V.: Slovensko, determinanty bezpečnostní politiky, Praha : Orbis - Tisková agentura, In: MV, 4 /1994

Vostočnaja Evropa i Rossja, Moskva : Znanije, In: Meždunarodnaja žizň, 1/1994

Soused na západě, odpovědi ministra zahraničných věcí Slovenské republiky M. Kňažka, Praha : Orbis -
Tisková agentura, In:Mezinárodní politika 1/1993

Iné zdroje

Takáč, Kristián: Partneri na večné časy? Slovensko-ruské vzťahy počas 90. rokov, Praha : Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut mezinárodních studií, 2001

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/rusko-zahranicni-obchod-zeme/6/1000580/ - stiahnuté 15.05.2011

http://www.gazprom.com/production/ - stiahnuté 15.05.2011

http://www.ujd.gov.sk/ujd/web.nsf/$All/6549F42C63719464C12576CE004E067A - stiahnuté 15.05.2011

http://mesto.sk/prispevky_velke/bratislava/spolocnypodnikslov876508920.phtml - stiahnuté 15.05.2011

http://www.natoaktual.cz/na_summit.asp?y=na_summit/slovensko.htm - stiahnuté .05.2011

Předběžná náplň práce


Cieľom bakalárskej práce je snaha priblížiť problematiku energetickej závislosti Slovenska na Ruskej federácii prejavujúci sa v takmer monopolnom postavení ruského exportéra na slovenskom trhu, čo ešte zvýrazňuje geopolitické a mocenské disproporcie medzi oboma štátmy. Ďálej je cieľom práce zoznámiť sa s pomerne úzkou oblasťou zbrojnej spolupráce medzi oboma štátmi, projevujúci sa okrem iného v nákupe ruskej vojenskej techniky slovenskou armádou, konkrétne prostredníctvom splácania deblokácií, dôsledkom čoho bolo okrem iných aspektov tiež zaostávanie reformy OS SR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on the effort to take a closer look on the problems of the energy dependancy of the Slovac Republic, to the Russian federation. There is also the existence of the dominant russian exporter of oil, what means even greater disproportions in power between theese two countries. The thesis is also focused on military cooperation between Russia and Slovakia due to purchesing of russian military armaments and technologies by the slovak armed forces, what led to backwardness of military reform.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK