Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
3D seismická interpretace a zpracování modelu schrattenbergského zlomového systému v oblasti Valtic
Název práce v češtině: 3D seismická interpretace a zpracování modelu schrattenbergského zlomového systému v oblasti Valtic
Název v anglickém jazyce: 3D seismic interpretation and model of the Schrattenberg fault system in the Valtice area
Klíčová slova: vídeňská pánev, mistelbašská kra, schrattenbergský zlom, 3D seismická interpretace, Petrel
Klíčová slova anglicky: Vienna Basin, Mistelbach block, Schrattenberg fault, 3D seismic interpretation, Petrel
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 22.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Oponenti: RNDr. Štěpán Buchta
 
 
 
Předběžná náplň práce
Úkolem diplomové práce je geologické zpracování (interpretace) vybraného 3D bloku reflexně-seismických dat, vtných a karotážních dat ze západního okraje vídeňské pánve. Data budou zpracována v interpretačním softwaru Petrel (Schlumberger).

Práce bude zahrnovat následující body:
a) Řešení geologické stavby oblasti pomocí interpretace 3D seismických dat.
b) Zpracování zlomové stavby, modelu zlomového systému a map na vybrané seismické horizonty. Důraz je kladen na schrattenbergský zlomový systém.
c) Interpretace několika významných stratigrafických horizontů. Aplikace principů seismostratigrafie.

Doplňkovým úkolem práce může být i vytipování zajímavých struktur pro průzkum na uhlovodíky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK