Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Dovolená v poválečné ČSR - rekreace v historické perspektivě
Název práce v češtině: Dovolená v poválečné ČSR - rekreace v historické perspektivě
Název v anglickém jazyce: Vacation in Post-war Czechoslovakia - Recreation from a Historical Perspective
Klíčová slova: Odbory, Revoluční doborové hnutí (ROH), pracující, dovolená, zotavená, volný čas, výběrová rekreace, rekreační středisko, cestovní ruch, cestování.
Klíčová slova anglicky: Trade unions, ROH (Revolutionary Trade Union), workers, holiday, recreation, spare time, exclusive vacation, recreation resort, travel industry, travelling.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 22.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je z historické perspektivy rámcově nastínit problematiku rekreací v poválečném Československu. V úvodu práce je vymezen pojem rekreace a jeho vývoj v rámci historických souvislostí v ČSSR. Dále jsou specifikovány organizace, které zajišťovaly rekreační pobyty v dané době. Ústředním tématem práce je dovolená z nabídky ROH v návaznosti na podnikové chaty. Pro vykreslení dobové atmosféry je použita analýza rozhovorů s lidmi s nižším až středním vzděláním (dělnických profesí apod.). Kromě použité literatury jsou v pramenech uvedeny také odkazy na filmografii.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK