Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj postavení Prahy - destinace cestovního ruchu ve středoevropském prostoru
Název práce v češtině: Vývoj postavení Prahy - destinace cestovního ruchu ve středoevropském prostoru
Název v anglickém jazyce: Development of the Status of Prague - Tourist Destination in the Central European Space
Klíčová slova: Cestovní ruch, městský cestovní ruch, vývoj cestovního ruchu, Střední Evropa, Praha, Vídeň, Budapešť
Klíčová slova anglicky: Tourism, city tourism, development of tourism, Central Europe, Prague, Vienna, Budapest
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 22.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: Mgr. Ondřej Špaček
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zhodnocení retrospektivního ?vývoje cestovního ruchu v Praze a možností dalšího vývoje v rámci středoevropského prostoru. Analáza statistckých dat?(počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, počet návštěvníků ve vybraných atraktivitác) a dat získaných vlastním šetřením - naplnení očekávání zahraničních turistů. Návrhy na zvýšení poptávky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK