Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Computational Studies of Interactions of Small Molecules with their Biological Targets
Název práce v češtině: Výpočetní studie interakcí malých molekul s jejich biologickými cíly
Název v anglickém jazyce: Computational Studies of Interactions of Small Molecules with their Biological Targets
Klíčová slova: nekovalentní interakce, počítačový návrh léků, CDK2, purinové analogy, NMDA receptor, neuroaktivní látky
Klíčová slova anglicky: non-covalent interactions, in silico drug design, CDK2, purine analogues, NMDA receptor, neuroactive compounds
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 22.12.2010
Datum a čas obhajoby: 11.03.2020 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.02.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:24.02.2020
Datum proběhlé obhajoby: 11.03.2020
Oponenti: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
  doc. Mgr. Martin Kabeláč, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK