Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epifytické druhy skupiny Lecanora subfusca v České republice
Název práce v češtině: Epifytické druhy skupiny Lecanora subfusca v České republice
Název v anglickém jazyce: Epiphytic species of the Lecanora subfusca group in the Czech Republic
Klíčová slova: acidifikace substrátů, biodiverzita, chemotaxonomie, ekologie, extrémní formy, ITS, nové floristické údaje, pH borky, rozšíření, terpenoidy, TLC
Klíčová slova anglicky: bark pH, biodiversity, chemotaxonomy, distibution, ecology, extreme morphological forms, ITS, new floristic records, terpenoids, substrates acidification, TLC
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Palice, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2010
Datum zadání: 21.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Oponenti: Mgr. Anna Bérešová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V diplomové práci je revidován výskyt epifytických druhů ze skupiny Lecanora subfusca na území České republiky. Studie se zakládá na revizi herbářových položek dostupných v ČR a vlastních herbářových sběrech. Zaměřuji se především na ekologii, abundanci a rozšíření jednotlivých druhů, ale též na změny v rozšíření a jejich příčiny. Podstatnou součástí práce je podrobná studie sekundárních metabolitů, které často pomáhají vymezovat jednotlivé taxony. K tomu je využita především tenkovrstevná chromatografie (TLC). Studie je doplněna orientačním fylogenetickým stromem s několika nově získanými sekvencemi.
Vymezení jednotlivých taxonů v rámci studované skupiny patří v řadě případů k dosti rozporuplným a samotné určování druhů činí značné potíže mimo jiné i z důvodu absence kvalitní recentní studie v oblasti Evropy. Vzhledem k této komplikované situaci je zpracování problematiky v oboru velice žádané. Tomuto tvrzení přidává na váze fakt, že epifytické druhy z vybrané skupiny patří k hojně se vyskytujícím lišejníkům, a na druhou stranu mohou být vázané na staré pralesovité porosty a indikovat tak původnost lesa.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
During the revision of epiphytic species of the Lecanora subfusca group in the Czech Republic, nine taxa have been recorded. L. cinereofusca and L. exspersa are reported for the first time from the country. L. circumborealis has been excluded from the list of Czech lichens. L. cinereofusca and L. horiza could be considered as extinct. L. rugosella and L. subrugosa are regarded as extreme morpholocial forms from L. chlarotera and L. argentata. These morphotypes corelate with ecological conditions: substrate (nutrient enriched bark) and habitat (eutrophisation effect). In case of L. subrugosa, this speculation was confirmed by molecular data (ITS rDNA sequences). Several new secondary metabolites have been discovered during the detailed research of chemical lichen compounds. These substances belonging to terpenoids are taxonomically important and very helpful for distinguishing single species. The abundance of L. allophana and L. chlarotera has decreased during last decades. Contrarily, L. pulicaris expanded slightly. The main reasons of changes in distribution are air pollution and acidification of substrates as the impact of acid rains. The rate of substrate acidification has been shown on example of L. pulicaris. In the past, this lichen predominated on acid-barked porophytes. Nowadays, it grows mainly on trees with slightly acid and subneutral bark.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK