Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování tvorby plovoucího biofilmu Mycobacterium smegmatis - morfologická a proteomová analýza
Název práce v češtině: Sledování tvorby plovoucího biofilmu Mycobacterium smegmatis - morfologická a proteomová analýza
Název v anglickém jazyce: Monitoring of Mycobacterium smegmatis floating biofilm development - morphological and proteome analysis
Klíčová slova: Mykobakterie, plovoucí biofilm, Mycobacterium smegmatis, vývoj biofilmu, morfologie, skenovací elektronová mikroskopie, proteomika, proteiny, skleněné mikrokuličky, 2D elektroforéza.
Klíčová slova anglicky: Mycobacteria, floating biofilm, Mycobacterium smegmatis, biofilm development, morphology, scanning electron microscopy, proteomics, proteins, glass microbeads, 2D electrophoresis.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslav Weiser, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2010
Datum zadání: 21.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Oponenti: RNDr. Blanka Zikánová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK