Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochranné známky - pojem, druhy, práva majitele
Název práce v češtině: Ochranné známky - pojem, druhy, práva majitele
Název v anglickém jazyce: Trademarks - the Concept, Types and Rights of the Owner
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jaroslav Oehm
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2004
Datum zadání: 25.10.2004
Datum a čas obhajoby: 20.03.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.11.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:02.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.03.2007
Oponenti: JUDr. Zuzana Slováková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK