Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zneužívání náhrad v britském parlamentu
Název práce v češtině: Zneužívání náhrad v britském parlamentu
Název v anglickém jazyce: Misuse of Allowances in British Parliament
Klíčová slova: Skandál, náhrady, výdaje, Parlament, Dolní sněmovna, Sněmovna lordů, ACA, IPSA
Klíčová slova anglicky: Scandal, allowances, expenses, parlament, House of Commons, House of Lords, ACA, IPSA
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2010
Datum zadání: 21.12.2010
Datum a čas obhajoby: 14.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Alderson, Andrew, Barrett, David and Jamieson, Alastair. 2009. MPs' expenses: Sinn Fein claimed £500,000 for second homes . The Daily Telegraph. May 9, 2009. [Online] Dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/mps-expenses/5301510/MPs-expenses-Sinn-Fein-claimed-500000-for-second-homes.html.

Allen, Nicolas and Birch, Sarah. 2010. Political Conduct and Misconduct: Probing Public Opinion. Parliamentary Affairs. 2010, Vol. 64, No. 1, pp. 1-21.

Allington, Nigel F.B. and Peele, Gillian. 2010. Moats, Duck Houses and Bath Plugs: Members of Parliament, the Expenses Scandal and the Use of Web Sites. Parliamentary Affairs. 2010, Vol. 63, No. 3, pp. 1-22.

Baimbridge, Mark and Darcy, Darren. 1999. MPs' Pay: 1911-1996: Myths and Realities. Politics. 1999, Vol. 19, No. 2, pp. 71-80.

Cracknell, Richard. 2010. General Election 2010 Detailed analysis RESEARCH PAPER 10/36. www.parliament.uk. [Online] July 8, 2010.http://www.parliament.uk/briefingpapers/commons/lib/research/rp2010/RP10-036.pdf.

Judge, David. 1984. The Politics of MPs' Pay. Parliamentary Affairs. 1984, Vol. 37, No. 1, pp. 59-75.

Kavanagh, Dennis a Cowley, Philip. 2010. The British General Election of 2010. London : Palgrave Macmillan, 2010.

The Times. 2010. Guide to the House of Commons 2010. [ed.] Greg Hurst. London : Times Books, 2010.

Předběžná náplň práce
Mým tématem je přemrštěné proplácení náhrad poslancům britského parlamentu, které vyšlo najevo v roce 2009. Mnoho poslanců z britské Dolní sněmovny si nechalo proplácet horentní sumy za úkony či věci, které rozhodně nesouvisely s nutnými potřebami k výkonu poslaneckého mandátu. Skandál se netýkal jen poslanců Dolní sněmovny, ale i jejího předsedy a dokonce i Sněmovny lordů. Je tedy vidět, že tento problém zasáhl opravdu celý parlament. A právě v roce 2009, podle zákona o svobodě informací z roku 2000, byly britským parlamentem zveřejněny dokumenty o schválených náhradách pro členy parlamentu. Tyto dokumenty však byly publikovány s mnoha cenzurovanými místy, což vyvolalo nevoli veřejnosti. Avšak již před oficiální publikací získal deník Daily Telegraph kompletní
dokumenty o poslaneckých náhradách, které zveřejnil. Díky tomu se veřejnost mohla doopravdy dozvědět, kolik si který poslanec a za co nechal proplatit a skandál mohl naplno vypuknout.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My topic is misuse of allowances of Members of British Parliament, which emerged in 2009. Many members of the British House of Commons had their huge amounts reimbursed for things which were not associated with the necessary practice for the parliamentary mandate. The scandal did not involve just members of the House, but also its Speaker and even the House of Lords. It is therefore clear that this issue really hit the parliament. And in 2009, according to Freedom of Information Act of 2000, the documents published by the British Parliament approved the compensation for members of Parliament. However, those documents have been published with many censored places, which caused public indignation. But even before the formal publication of the Daily Telegraph obtained the complete
documents on political expenses, which published. As a result, the public can really know how much a member and what they had to pay a scandal could erupt fully.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK