Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role informačních a komunikačních technologií v procesu rozvoje chudých zemí
Název práce v češtině: Role informačních a komunikačních technologií v procesu rozvoje chudých zemí
Název v anglickém jazyce: The Role of Information and Communication Technologies in the Process of Development of Poor Countries
Klíčová slova: Informační a komunikační technologie, chudé země, rozvoj
Klíčová slova anglicky: Information and communication technology (ICT), poor countries, development
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2010
Datum zadání: 20.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Oponenti: Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK