Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnocení kvality výukových programů nabízených středisky ekologické výchovy
Název práce v češtině: Zhodnocení kvality výukových programů nabízených středisky ekologické výchovy
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the Quality of the Tutorials Offered by the Centres of Environmental Education
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2010
Datum zadání: 20.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2013
Oponenti: Mgr. et Mgr. Barbora Tesařová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK