Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha steroidních hormonů při kontrole pohlavně dimorfních znaků u gekončíků (Eublepharidae)
Název práce v jazyce práce (slovenština): Úloha steroidních hormonů při kontrole pohlavně dimorfních znaků
u gekončíků (Eublepharidae)
Název práce v češtině: Úloha steroidních hormonů při kontrole pohlavně dimorfních znaků
u gekončíků (Eublepharidae)
Název v anglickém jazyce: Role of steroid hormones in control of sexually dimorphic traits
in eyelid geckos (Eublepharidae)
Klíčová slova: steroidné hormóny, Eublepharidae, hormonálna manipulácia, TSD, GSD, pohlavný dimorfizmus, reverzia pohlavia, maskulinizácia
Klíčová slova anglicky: steroid hormones, Eublepharidae, hormonal manipulation, TSD, GSD, sexual dimorphism, sex-reversal, masculinization
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2010
Datum zadání: 20.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Oponenti: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Gekoni čeledi Eublepharidae vykazují variabilitu v přítomnosti pohlavně-dimorfních znaků (prvky samčího sexuálního chování, morfologické znaky). Představují tak vhodný model pro zkoumání proximátních mechanismů zodpovědných za expresi jednotlivých znaků. Úlohou projektu je pomocí hormonálních manipulací s hladinami androgenů testovat hormonální ovlivnění samčích znaků u dvou modelových druhů (Coleonyx elegans, Eublepharis macularius).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The geckos of the family Eublepharidae exhibit variability in the presence of sexually dimorphic traits (individual phases of male sexual behaviour, morphological traits). Therefore, they represent a proper model for investigation of proximate mechanism controlling expression of particular traits. The aim of the project is to manipulate with androgen levels in experimental animals and thus test hormonal control of male-specific traits in two model species (Coleonyx elegans, Eublepharis macularius).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK