Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Buňky jako zdroj toxikologické informace
Název práce v češtině: Buňky jako zdroj toxikologické informace
Název v anglickém jazyce: Cells as a source of toxicological information
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2010
Datum zadání: 27.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce bude vypracovat literární rešerši postihující všechny aspekty využití buněk k získávání toxikologických informací. Práce se bude členit na dvě části: testování akutní toxicity a testování chronické toxicity. V části věnované akutní toxicitě budou shromážděny informace o využití buněk jako náhrad klasických textů na zvířatech. V části věnované chronické toxicitě budou uvedeny informace o druzích textů na genotoxicitu a kancerogenitu. Kromě využití monografií se předpokládá i studium primárních informačních zdrojů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK