Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formování postojů žáků v hodinách zeměpisu na příkladu problematiky kůrovcových kalamit
Název práce v češtině: Formování postojů žáků v hodinách zeměpisu na příkladu problematiky kůrovcových kalamit
Název v anglickém jazyce: Shaping of Students´ Attitudes in Geographical Education - The Issue of Ips Typographus Outbreaks
Klíčová slova: lýkožrout smrkový (Ips typographus), NP Šumava, kůrovcová kalamita, geografické vzdělávání, kritické myšlení, aktivní čtení, změna postoje
Klíčová slova anglicky: Spruce Bark Beetle (Ips typographus), National park Šumava, Spruce Bark Beetle outbreak, geographical education, critical thinking, active reading, shaping of attitudes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2010
Datum zadání: 20.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:11.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.04.2013
Oponenti: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK