Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybová intervence jako prostředek prevence úrazů ve fotbale
Název práce v češtině: Pohybová intervence jako prostředek prevence úrazů ve fotbale
Název v anglickém jazyce: Motion intervention as a means of prevention of football injuries
Klíčová slova: pohybová intervence – prevence – regenerace – únava – úraz
Klíčová slova anglicky: motion intervention – prevention – regeneration – fatigue - injury
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2010
Datum zadání: 20.12.2010
Datum a čas obhajoby: 07.05.2013 11:00
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS C 116
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2013
Oponenti: PhDr. Petr Česák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Pohybová intervence jako prostředek prevence úrazů ve fotbale. Cílem práce je zjistit míru vlivu prevence na vznik úrazů ve fotbale u hráčů staršího dorostu. Pro splnění cíle práce byl použit nestandardizované dotazníkové šetření obsahující patnáct strukturovaných i nestrukturovaných položek. Sledujeme míru úrazovosti hráčů fotbalu v závislosti na předchozí míře prevence. V práci bylo zjištěno, že většina hráčů utrpěla za svojí fotbalovou kariéru více než jedno zranění i přesto, že využívají možností regenerace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Motion intervention as a means of prevention of football injuries. The goal of this work has been to discover the rate of influence of preventive actions on the appearance of football injuries of the players of the youth team. Non-standardized questionnaire including fifteen structured and unstructured items has been used for the completion of this paper. The goal has been to monitor the injury rate to football players in connection to the amount of preceding prevention. It has been established that the majority of players sustained more than one injury in the course of their career, and that notwithstanding their use of post-match regeneration.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK